Βασικές Οδηγίες

English

Algemene informatie

Het departement Fysica van de Universiteit Basel is actief in de nanowetenschappen. Zowel voor onderzoeks- als onderwijsactiviteiten, zijn er een aantal Scanning Probe Microscopes in hoge resolutie beschikbaar. Om dunne film te maken gebruiken ze ultra hoge vacuümtechnieken, zoals verwarmen, verstuiven of plasmabehandeling. Probe Microscopes kunnen gebruikt worden om de eigenschappen van oppervlaktes op nanoschaal te bestuderen.

Adres

Prof. Dr. Ernst Meyer

Department of Physics

Klingelbergstrasse 82

CH-4056 Basel

Zwitserland

 

Contactinformatie

info@unibas.ch

www.physik.unibas.ch