Παραδείγματα

English

Algemene informatie

IMEC verricht onderzoek dat tot de wereldtop behoort in het domein van nano-elektronica. Van de bijna 2000 medewerkers zijn er meer dan 600 industriële residenten en gastonderzoekers. De research van IMEC wordt gebruikt voor betere gezondheidszorg, slimme elektronica, duurzame energie en veiliger transport. Het focust op de volgende domeinen: sub-22nm CMOS heterogene integratie, elektronica voor gezondheidszorg en life sciences, draadloze communicatie, beeldvorming, organische elektronica, energie, sensorsystemen voor industriële toepassingen. De research van IMEC staat 3 tot 10 jaar voor op de industrie. IMEC slaat de brug tussen het fundamenteel onderzoek aan universiteiten en de technologische ontwikkeling in de bedrijven. IMEC heeft unieke expertise in chipprocestechnologieën en ontwerpmethodes, een sterke IP-portfolio, een ultramoderne infrastructuur en een uitgebreid netwerk.

 

Contactinformatie

www2.imec.be/be_en/home.html