Τι καριέρες υπάρχουν στο χώρο της Διαστημικής

English

Algemene informatie

De National Hellenic Research Foundation (NHRF) is één van de grootste onderzoekscentra in Griekenland en werd in 1958 onder de naam Royal Research Foundation opgericht. Het is een non-profit onderzoeksinstelling onder supervisie van het General Secretariat for Research and Technology (GSRT) van het Ministerie van Onderwijs en Religieuze Zaken in Griekenland. Het Theoretical and Physical Chemistry Institute (TPCI) werd in 1979 opgericht en is één van de drie onderzoeksinstellingen van de National Hellenic Research Foundation. De doelstellingen van het TPCI zijn:

-       het voortstuwen van wetenschappelijk onderzoek in de domeinen van theoretische en computationele chemie en fysica en experimentele fysische chemie/chemische fysica.

-       de opleiding van jonge wetenschappers (studenten, academici, postdocs) in de methodologie en praktijk van moderne wetenschappen

-       de transfer van de know-how van het instituut naar industriële toepassingen via zijn Research & Development dienstverlening.

 

Contactinformatie

Dr. A. C. Cefalas: ccefalas@eie.gr

www.eie.gr/nhrf/institutes/tpci/pn-en.html