About

English

Voor te veel leerlingen blijft wetenschap op school abstract en velen begrijpen het verband niet tussen de fundamentele wetenschappelijke inzichten die ze op school leren en de vele technologische innovaties die ze in het dagelijkse leven gebruiken.

Dit project vertrekt vanuit de hypothese dat de bekende lage motivatie van leerlingen voor wetenschappen in verband staat met het beperkt zicht dat het onderwijs maar kan bieden op deonderzoekswereld en op hoogtechnologische toepassingen.We kunnen echter de schuld daarvoor niet aan de leerkrachten geven: het is niet makkelijk om een breed en diep zicht te geven op de moderne fysica en te laten zien hoe deze abstracte inzichten gebruikt worden in de nanotechnologie.

De nanowetenschappen boomen precies dankzij de combinatie van inzichten uit de fysica, de chemie en de biologie. Precies nieuwe inzichten in de nanowetenschappen doen de technolgie sterk evolueren: productie, ICT, elektronica... Nieuwe – tot voor kort onvoorstelbare - ideeën (zoals bv. quantum computing) wachten op toepassing in de electronica, opto-electronica, in logische schakelingen en geheugens en tenslotte in zovele nieuwe toepassingen.

Moderne wetenschappen en nanotechnologiehebben het potentieel een nog sterkere revolutionaire kracht te vormen voor ondernemingen dan de industriële revolutie of de ICT-revolutie.

Maar het moet duidelijk zijn dat zonder vakdidactische hulp het voor leerkrachten schier onmogelijk is om de fascinerende inzichten uit de wetenschappen te verbinden met de zich snel ontwikkelende technologie.

De ontbrekende motivatie voor STEM-carrières staat ook niet los van de genderongelijkheid in wetenschappen en technologie in Europa. Het is immers bekend dat de interesse van kinderen in wetenschap en technologie op school daalt met de leeftijd, vooral bij meisjes. Waarom? Volgens een report van het Britse ‘Institute of Physics’ ervaren meisjes fysica op school als abstract, maar tegelijk meldt het rapport dat meisjes precies geïnteresseerd worden indien ze de maatschappelijke implicaties kunnen zien van deze abstracte wetenschappen.

Dit project wil dus materiaal en een gepaste vakdidactiek aan leerkrachten aanbiedenom een brug te slaan tussen de school, het onderzoek en de toepassingen.

 

Het Quantum SpinOff-project zal:

a) authentieke onderzoeksactiviteiten aanbieden waar de leerlingen kunnen:

i.        werken met onderzoekers rond wetenschappelijke artikels;

ii.      interageren met onderzoekers die toepassingen ontwikkelen op basis van wetenschappelijke inzichten;

iii.    interageren met hoogtechnologische ondernemers en ondernemingen.

b) de ontwikkelde vakdidactiek voor moderne fysica, nanowetenschappenen technologie introduceren in de opleiding en nascholing van leraren.

 

DOEL VAN QUANTUM SPINOFF

1.       Een community opzetten van leraren en leerlingen uit het onderwijs met onderzoekers en ondernemers. Het project wil ten minste volgende aantallen bereiken: 100 leerkrachten wetenschappen, 1000 leerlingen, 80 scholen, 100 lerarenopleiders, 160 studenten in lerarenopleidingen, 24 onderzoekers, 4 nano-labs, 20 KMO’s en ondernemingen en 40 beleidsmakers.

2.       Een innovatieve vakdidactische methode en een pakket leerstations ontwikkelen om leerlingen in contact te brengen met hoogtechnologisch onderzoek en ondernemerschap. Deze methode voedt de creativiteit en het ondernemerschap bij jongeren. De jongeren presenteren hun werk aan een jury van echte onderzoekers en ondernemers die een Quantum SpinOff prijs zal uitreiken.

3.       De ontwikkelde vakdidactiek introduceren in de opleiding en nascholing van leraren o.m. met behulp van een handleiding bij de leerstations, nationale nascholingen en een internationale zomerschool. De vakdidactiek wordt gedurende één jaar uitgetest in elk deelnemend land en vervolgens verbeterd aan de hand van de ervaringen.

4.       De samenwerking en netwerking tussen scholen, hoogtechnologische onderzoekscentra en ondernemingen stimuleren en vergemakkelijken.

5.       De resultaten van het project op verschillende manieren in Europa verspreiden, bv. via de website, nascholingen, een internationale zomerschool, een projectfilm...

6.       Geslachtsstereotypen op schoolniveau aanpakken door bij de selectie van de deelnemende onderzoekers, leerkrachten ook oog te hebben voor vrouwelijke rolmodellen in wetenschappen en technologie.