Algemene informatie

English

De Quantum SpinOff Prize is een wedstrijd in wetenschap en technologie voor leerlingen in de vier deelnemende landen, met nationale voorrondes en een Europese finale. Leerlingen komen in contact met de internationale wereld van wetenschap en technologie en leren dat de universele wetenschapstaal het Engels is. De Quantum SpinOff Prize stimuleert leerlingen om Engels in een wetenschappelijke context te gebruiken.

Het traject begint met een SpinUp-dag, waarop de leerkrachten wetenschappen en hun leerlingen de begeleidende onderzoekers voor het eerst ontmoeten. De SpinUp-dag wordt in het begin van het schooljaar in de vier deelnemende landen georganiseerd.

De klassen en onderzoeksgroepen worden aan elkaar voorgesteld en de leerkrachten en leerlingen hebben een eerste kennismaking met de wereld van high tech research en ondernemen. Ze krijgen uitleg over het verloop van het project en er worden verdere afspraken gemaakt. Tijdens het tweede deel van de dag heeft de klas een verkennend gesprek met hun begeleidende onderzoeker, over het wetenschappelijke artikel dat ze zullen bestuderen en op basis waarvan ze een nieuwe toepassing of dienst zullen bedenken.

Hierna beginnen de leerlingen aan de leerstations, onder begeleiding van hun leerkrachten en tijdens de schooluren. Ze brengen een bezoek aan een hoogtechnologisch bedrijf dat actief is in het veld van het onderwerp dat ze bestuderen. Ze hebben nog een opvolgingsgesprek met ‘hun’ onderzoeker, waarbij ze verder werken aan de mogelijke output van hun wetenschappelijk onderwerp. De leerlingen moeten zich eerst de wetenschappelijke en technologische begrippen eigen maken, voor ze op basis daarvan een nieuw product of een nieuwe dienst kunnen bedenken. Bovendien moeten ze rekening houden met de maatschappelijke relevantie ervan. Daarnaast werken ze een minimaal business plan uit, waarin ze de financiële haalbaarheid van hun output uitzetten.

Elke klas maakt een presentatie van zijn doorlopen traject met als resultaat de nieuwe toepassing of dienst. Ze stellen hun werk eerst aan andere klassen van de school en hun onderzoeker voor. Op het slotevent, de SpinOff-dag, presenteren ze het voor de andere deelnemers en een jury van experten.

In elk deelnemend land vindt op het einde van het schooljaar een SpinOff-dag plaats en wordt een winnende klas verkozen, die een didactisch experiment als hoofdprijs mee naar de school neemt.

De winnaars van de nationale competitie strijden tegen elkaar in de Europese Quantum SpinOff Finale, die via het internet georganiseerd wordt. Ze brengen een presentatie in het Engels en leveren ook hun dossier in het Engels in. Ze worden beoordeeld door een Europese jury van experten. De hoofdprijs van de Europese finale is ook een didactisch experiment voor de klas.