Belgium

English

Het voorziene traject verloopt in een aantal fases:

(1)  Voorbereidende SpinUp-dag in IMEC:   

Dinsdag 30 september 2014  

 

Op dinsdag 30 september 2014 wordt een SpinUp-dag ingericht in IMEC in Leuven: de leerlingen verdiepen zich in de kwantumfysica en zijn bekende en minder bekende toepassingen zoals LED’s, flashmemory, IR-camera’s, medische beeldvorming… De deelnemende hightech bedrijven tonen hoe fundamenteel onderzoek kan leiden naar fascinerende toepassingen. De leerlingen worden door de begeleiders op weg gezet om zelf aan de hand van een wetenschappelijk artikel voor een bekend onderzoeksresultaat een toepassing te ontwikkelen

(2) SpinOff-valorisatietraject 

Aan de hand van verschillende leerstations die in de klas worden afgewerkt en besproken, bestuderen de leerlingen de basisprincipes van de kwantumfysica en de bijhorende toepassingen.  De scholen die dat wensen, kunnen een practicum doen aan de Universiteit Antwerpen (Campus Groenenborgerlaan) waar de leerlingen zelf experimenten uitvoeren die hun kennis van de kwantumfysica nog versterken (vb. constante van Planck bepalen, diffractie, emissielijnen van H en He bepalen, de golflengte van een elektron).

In de loop van de maand januari worden de laatste leerstations afgewerkt en beginnen de leerlingen het wetenschappelijk artikel te bestuderen

(3) SpinOff-researchdag 

Om een beter inzicht te krijgen in het wetenschappelijk artikel dat de leerlingen bestuderen, krijgen de leerlingen de kans om af te spreken met een onderzoeker en vragen te stellen over de inhoud van het artikel. Eventueel krijgen de leerlingen daarbij een rondleiding in de labo’s en ontdekken ze de fascinerende wereld van het fundamentele onderzoek.

(4) SpinOff-ondernemersdag: Bezoek van een high-tech bedrijf (februari 2015)  

Op een vooraf vastgestelde datum bezoeken de leerlingen een hoogtechnologisch bedrijf uit het netwerk van DSP Valley en proberen een goed zicht te krijgen op de onderliggende technologie en moderne fysicaTijdens het bedrijfsbezoek demonstreren de ingenieurs en onderzoekers hoe hun onderzoekswerk een weg vindt naar hedendaagse spitstechnologie.

(5) Creatieve valorisatiefase van de technologie

Op basis van wat de leerlingen in het bedrijf gezien hebben en de inzichten die het wetenschappelijk artikel hebben gegevenbedenken de leerlingen per klasteam een nieuwe toepassing of dienst, gelinkt aan de bestudeerde technologie.

(6) Creatieve businessfase

De teams maken kennis met het ondernemen door een businessmodel op te stellen voor hun dienst of toepassing. Daarbij wordt gebruik gemaakt van het business model canvas dat ze tijdens het doorlopen traject leren gebruiken.

(7) SpinOff-ambassadeurschap

De leerlingen geven een korte presentatie in twee klassen van hun school. Ze vertellen welk traject ze hebben doorlopen, hoe moderne wetenschappen belangrijk zijn voor hoogtechnologische ondernemingen en welk product of dienst ze bedacht hebben. Van deze presentatie maken de leerlingen een korte video- of fotomontage, die later in de projectfilm kan opgenomen worden.

(8) SpinOff-dag (maandag 27 april 2015)

Tijdens een slotevenement in Imec in Leuven stellen de klassen hun ontwikkelde technische en businessmodellen voor aan een vakjury. De vakjury van experten van de deelnemende onderzoeksinstellingen en bedrijven zal de best ontwikkelde valorisatietrajecten honoreren met een SpinOff-prijs.

(9) Europese finale (dinsdag 12 mei 2015)

Tijdens een online Europese finale zal de winnende klas uit Vlaanderen het opnemen tegen de winnende klas uit Estland, Zwitserland en Griekenland. De vier klassen brengen hun presentatie in het Engels voor een Europese jury van experten.