European Schoolnet (EUN)

English

European Schoolnet (EUN) is een netwerk van 30 Ministeries van Onderwijs in Europa en daarbuiten. EUN werd 15 jaar geleden opgericht met als doel innovatie in onderwijs en leren aan zijn belangrijkste stakeholders aan te reiken: Ministeries van Onderwijs, scholen, leerkrachten en onderzoekers.

De activiteiten van EUN richten zich tot drie domeinen:

-       Beleid, onderzoek en innovatie

-       Dienstverlening op scholen

-       De uitwisseling en gemeenschappelijke verwerking van leerbronnen

EUN vormt de hoeksteen in Europese initiatieven om de interesse van jongeren in carrières in wiskunde, wetenschappen en technologie te stimuleren. Het richtte Xplora en Scientix op, twee grote Europese portalen voor leerkrachten, die instrumenten, bronnen en leermaterialen voor wetenschapseducatie aanbieden. Onder de vlag van EUN worden regelmatig campagnes en wedstrijden georganiseerd, onder meer over elektronische vaardigheden (e-skills), aarde- en ruimtewetenschap, duurzame ontwikkeling, energie, milieu, gezondheid, nanotechnologie, chemie en materialen