Katholieke Hogeschool Limburg (KHLim)

English

De Katholieke Hogeschool Limburg maakt deel uit van de UC Leuven-Limburg (www.khlim.be en www.ucll.be) en biedt meer dan 40 bacheloropleidingen aan, in gezondheidszorg, sociaal werk, handel en burotica, onderwijs, wetenschappen en technologie. Door haar sterke band met onderzoek geeft de school de beste opleidingen voor haar 5000 studenten. De KHLim maakt deel uit van de gereputeerde Associatie KU Leuven, die de grootste associatie in België is en 13 hogescholen en universiteiten verenigt.

De lerarenopleiding vormt zowel leraren voor het kleuter- en lager onderwijs als voor het secundair onderwijs. Ze werkt met vele scholen en ervaren leerkrachten samen voor het opleiden van de studenten. De hogeschool is lid van het expertisenetwerk School of Education Associatie KU Leuven, dat 22 lerarenopleidingen van 12 hogescholen en 9 centra voor volwassenonderwijs verenigt.

Het Vakdidactisch Centrum voert vooral onderzoek met betrekking tot algemene en vakdidactiek. De onderzoeksgroep heeft expertise in vele nationale en Europese onderzoeken, in projecten van wetenschapscommunicatie voor wetenschapsonderwijs, computerwetenschappen, wiskunde, technologie en kunst en cultuur. De leden van de groep geven lezingen over onderwijs in samenwerking met verschillende organisaties en onderzoeksgroepen.

Het Vakdidactisch Centrum (www.vakdidactiek.be) geeft jaarlijks nascholingen aan meer dan 400 leerkrachten. Binnen het expertisenetwerk School of Education Associatie KU Leuven leidde het centrum het ‘Kernproject Vakdidactiek’ en ontwikkelde het Vak3dactisch model, dat gebruikt wordt door de meeste lerarenopleidingen in Vlaanderen (www.vakdactiek.be/vak3dactieken www.schoolofeducation.eu/kwaliteitsvolle-vakdidactiek).