Διοργανωτές

English

Algemene informatie

Het Laboratory of Physics of Nanostructures van het Institute of Physics van de Universiteit van Tartu spitst zijn onderzoek toe op nanopoeders, nanoporeuze of samengestelde materialen, optische nanovezels, nanopartikels, carbongebaseerde nanomaterialen, nanotribologie en sinds kort ook nanoveiligheid. Medewerkers van het laboratorium zijn partner in verschillende gesubsidieerde EU-projecten. Het laboratorium maakt deel uit van het Mesosystems, Theory and Applications Centre of Excellence (www.fi.ut.ee/en/laboratory-physics-nanostructures), een kenniscentrum dat in 2011 een langetermijnsubsidie van de regering toegekend kreeg. 

Het laboratorium blinkt uit in toegepast onderzoek en zorgt actief voor de transfer van technologieën van het lab naar privébedrijven. Zo zijn ze een actieve partner van het Estonian Nanotechnology Competence Centre (ENCC) sinds 2004. De medewerkers stonden mee aan de wieg van 8 actieve patenten, waarvan sommige aan Estse KMO’s zijn toegekend. Ze gaven al vele lezingen en werken samen met scholen.

Het Intelligent Materials en Systems Laboratory (www.ims.ut.ee) is een interdisciplinaire onderzoeksgroep die in 2003 aan de Universiteit van Tartu werd opgericht, binnen het Institute of Technology. Door kennis uit verschillende domeinen samen te brengen, willen ze nieuwe materialen ontwikkelen die ze testen en waarvoor ze toepassingen bedenken. De exploitatie van innovatieve materialen zorgt voor dat ze apparatuur kunnen maken die heel verschillend en op vele vlakken veel beter is dan de conventionele toestellen.

De belangrijkste onderzoeksactiviteit is de ontwikkeling en exploitatie van iongeleidende polymeren en hun samenstellingen, die we beter kennen als artificiële spieren.