Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW)

English

De lerarenopleiding van de Hogeschool voor Toegepaste Wetenschappen Noordwest Zwitserland (Fachhochschule Nordwestschweiz, FHNW) hoort bij de beste van de Zwitserse lerarenopleidingen. Ze zorgt voor het behoud en de ontwikkeling van de onderwijssystemen in het noordwesten van Zwitserland, door haar onderwijsprogramma en beroepsgeoriënteerde onderzoeksactiviteiten, die toegespitst zijn op lesgeven, onderwijs en systemen. Met ongeveer 3000 studenten in de reguliere opleidingen en meer dan 30 000 studenten in de aanvullende opleidingen, is de school één van de grootste in Duitstalig Zwitserland (www.fhnw.ch/ph).

Het Centrum voor Wetenschappelijke en Technologische Educatie (Zentrum für Naturwissenschafts- und Technikdidaktik, ZNTD) houdt zich vooral bezig met onderzoek en ontwikkeling in educatie. Daarnaast verleent het Centrum diensten aan de basisopleiding en de voortgezette opleidingen en voeren ze evaluaties uit. Bij de onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten rond wetenschappelijke en technologische educatie zitten onder meer

- het EU-FP7-onderzoeks- en ontwikkelingsproject PROFILES (Professional Reflection Oriented Focus on Inquiry-based Learning and Education through Science),

- de ontwikkeling en validatie van de Zwitserse standaarden in wetenschapsonderwijs, met het ontwikkelen en totstandbrengen van de paper&pencil-tests en performantietesten,

- de evaluatie en verbetering van het gebruik van hands-on activiteiten en lab-experimenten in het fysica-onderwijs,

- de organisatie en evaluatie van het grootschalige in-service-training programma SWISE (Swiss Science Education).